English English

Urzędniczka ds. Biosfery UNESCO Eleanor Turner pracuje w Rezerwacie Biosfery Kerry i jest zatrudniona przez South Kerry Development Partnership – lokalną firmę deweloperską działającą na tym obszarze. Eleanor odpowiada za tworzenie i promocję działań wspierających cele Programu UNESCO Człowiek i Biosfera. Obejmuje to współpracę z lokalnymi społecznościami nad opartymi na działaniu projektami ochrony różnorodności biologicznej, wspieranie badań w obszarze biosfery oraz zachęcanie do większych powiązań z dziedzictwem naturalnym i kulturowym tego obszaru poprzez edukację i działania podnoszące świadomość osób w każdym wieku.

Obejmuje również ścisłą współpracę i konsultacje z szeregiem interesariuszy, w tym Służbą Parków Narodowych i Dzikiej Przyrody, Radą Hrabstwa Kerry, właścicielami gruntów na obszarze rezerwatu biosfery oraz przedsiębiorstwami na tym obszarze.

Eleanor zaczęła pełnić funkcję oficera Biosfery w sierpniu 2020 r. Eleanor pochodzi z Kerry, która dorastała na małej farmie w Caherdaniel na południowym zachodzie. Pracując wcześniej w obszarze świadomości ekologicznej i edukacji, lubi kontaktować się z ludźmi w każdym wieku wokół tematów bioróżnorodności, społeczności i zrównoważonego rozwoju.

Przypiąć