English English


Odpowiedzialność

Informacje zawarte na tej stronie służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Informacje są dostarczane przez Rezerwat Biosfery Kerry i chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje były aktualne i prawidłowe, nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących kompletności, dokładności, niezawodności, przydatności lub dostępności z szacunkiem do strony internetowej lub informacji, produktów, usług lub powiązanych grafik zawartych na stronie internetowej w dowolnym celu. W związku z tym polegasz na takich informacjach wyłącznie na własne ryzyko.

W żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym bez ograniczeń, pośrednie lub wtórne straty lub szkody, lub jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków wynikających z lub w związku z, korzystania z witryny .

Za pośrednictwem tej witryny możesz łączyć się z innymi witrynami, które nie są pod kontrolą Rezerwatu Biosfery Kerry. Nie mamy kontroli nad charakterem, treścią i dostępnością tych stron. Umieszczenie jakichkolwiek linków nie musi oznaczać rekomendacji ani poparcia poglądów wyrażonych w tych linkach.

Dokładamy wszelkich starań, aby strona internetowa działała sprawnie. Jednak The Kerry Biosphere Reserve nie ponosi odpowiedzialności i nie będzie ponosić odpowiedzialności za czasową niedostępność strony internetowej z powodu problemów technicznych pozostających poza naszą kontrolą.

Polityka Prywatności

Polityka prywatności - RODO

Niniejsza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób Operator Witryny zbiera, chroni i wykorzystuje dane osobowe, które możesz podać w witrynie macgillycuddyreekskerry.com oraz w dowolnych jej produktach lub usługach. Opisuje również dostępne opcje dotyczące korzystania przez nas z Twoich Danych osobowych oraz sposób uzyskiwania dostępu do tych informacji i ich aktualizowania. Niniejsza Polityka nie dotyczy praktyk firm, których nie jesteśmy właścicielami ani nie kontrolujemy, ani osób, których nie zatrudniamy ani nie zarządzamy.

Gromadzenie danych osobowych

Otrzymujemy i przechowujemy wszelkie informacje, które świadomie nam przekazujesz, wypełniając jakiekolwiek formularze online w Witrynie. Możesz nie podawać nam pewnych informacji, ale wtedy możesz nie być w stanie skorzystać z niektórych funkcji Witryny. Użytkowników, którzy nie są pewni, jakie informacje są obowiązkowe, zapraszamy do kontaktu.

Gromadzenie informacji nieosobowych

Kiedy odwiedzasz Stronę, nasze serwery automatycznie rejestrują informacje, które wysyła Twoja przeglądarka. Dane te mogą obejmować takie informacje, jak adres IP Twojego urządzenia, typ i wersja przeglądarki, typ i wersja systemu operacyjnego, preferencje językowe lub strona internetowa, którą odwiedzałeś przed wejściem na naszą Witrynę, strony naszej Witryny, które odwiedzasz, czas spędzony na te strony, informacje, których szukasz w naszej Witrynie, godziny i daty dostępu oraz inne statystyki.

Wykorzystanie i przetwarzanie zebranych informacji

Wszelkie informacje, które od Ciebie zbieramy, mogą zostać wykorzystane do ulepszenia naszej Witryny; prowadzić i obsługiwać naszą Stronę Internetową i Usługi. Zebrane Dane Nieosobowe są wykorzystywane wyłącznie do identyfikacji potencjalnych przypadków nadużyć i ustalenia informacji statystycznych dotyczących korzystania z Serwisu. Ta informacja statystyczna nie jest agregowana w inny sposób w sposób umożliwiający identyfikację konkretnego użytkownika systemu.

Możemy przetwarzać związane z Tobą Dane osobowe, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków: (i) Użytkownik wyraził zgodę na co najmniej jeden konkretny cel. Pamiętaj, że zgodnie z niektórymi przepisami możemy przetwarzać informacje, dopóki nie sprzeciwisz się takiemu przetwarzaniu (poprzez rezygnację), bez konieczności polegania na zgodzie lub innej z poniższych podstaw prawnych. Nie dotyczy to jednak przypadków, w których przetwarzanie danych osobowych podlega europejskiemu prawu ochrony danych; (ii) Dostarczenie informacji jest konieczne do wykonania umowy z tobą i / lub do wszelkich zobowiązań przedumownych; (ii) Przetwarzanie jest konieczne do spełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega; (iv) Przetwarzanie jest związane z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej; (v) Przetwarzanie jest konieczne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią. W każdym razie z przyjemnością wyjaśnimy konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania, aw szczególności to, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem koniecznym do zawarcia umowy.

Przesyłanie i przechowywanie informacji

W zależności od lokalizacji przesyłanie danych może wiązać się z przekazywaniem i przechowywaniem informacji w kraju innym niż twój. Masz prawo zapoznać się z podstawą prawną przekazywania informacji do kraju spoza Unii Europejskiej lub do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej podlegającej międzynarodowemu prawu publicznemu lub utworzonej przez dwa lub więcej krajów, takich jak ONZ, oraz o środkach bezpieczeństwa podjętych przez nas, aby chronić Twoje informacje. Jeśli takie przeniesienie ma miejsce, możesz dowiedzieć się więcej, sprawdzając odpowiednie sekcje tego dokumentu lub skontaktować się z nami, korzystając z informacji podanych w części kontaktowej.

Prawa użytkowników

Możesz korzystać z pewnych praw dotyczących przetwarzanych przez nas informacji. W szczególności masz prawo do następujących działań: (i) masz prawo do wycofania zgody, jeśli wcześniej wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych; (ii) masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich informacji, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnej innej niż zgoda; (iii) masz prawo dowiedzieć się, czy informacje są przetwarzane przez nas, uzyskać ujawnienie dotyczące niektórych aspektów przetwarzania i uzyskać kopię informacji podlegających przetwarzaniu; (iv) masz prawo zweryfikować dokładność swoich informacji i poprosić o ich aktualizację lub poprawienie; (v) masz prawo, w pewnych okolicznościach, ograniczyć przetwarzanie twoich informacji, w takim przypadku nie będziemy przetwarzać twoich informacji w żadnym innym celu niż ich przechowywanie; (vi) w pewnych okolicznościach masz prawo do uzyskania od nas usunięcia swoich Danych osobowych; (vii) masz prawo do otrzymywania swoich informacji w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i czytelnym dla maszyn formacie oraz, jeśli jest to technicznie wykonalne, do przekazania go innemu kontrolerowi bez żadnych przeszkód. Przepis ten ma zastosowanie pod warunkiem, że Twoje informacje są przetwarzane za pomocą automatycznych środków i że przetwarzanie jest oparte na twojej zgodzie, na umowie, której jesteś częścią lub na jej zobowiązaniach przedumownych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

W przypadku przetwarzania danych osobowych w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej nam lub w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów, możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, podając uzasadnienie związane z twoją szczególną sytuacją w celu uzasadnienia sprzeciw. Musisz jednak wiedzieć, że jeśli Twoje Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu w dowolnym momencie bez podania uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy przetwarzamy Dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, możesz zapoznać się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu.

Jak korzystać z tych praw

Wszelkie prośby o korzystanie z praw użytkownika mogą być kierowane do właściciela za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w tym dokumencie. Prośby te mogą być wykonywane bezpłatnie i będą kierowane przez Właściciela jak najwcześniej i zawsze w ciągu jednego miesiąca.

Prywatność dzieci

Nie gromadzimy świadomie żadnych Danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli masz mniej niż 13 lat, nie przesyłaj żadnych Danych osobowych za pośrednictwem naszej Witryny lub Usługi. Zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do monitorowania korzystania z Internetu przez ich dzieci oraz do pomocy w egzekwowaniu niniejszej Polityki poprzez poinstruowanie ich dzieci, aby nigdy nie podawały Danych osobowych za pośrednictwem naszej Witryny lub Usługi bez ich zgody. Jeśli masz powody, by sądzić, że dziecko w wieku poniżej 13 lat przekazało nam Dane osobowe za pośrednictwem naszej Witryny lub Usługi, skontaktuj się z nami.

Nie śledź sygnałów

Niektóre przeglądarki zawierają funkcję Nie śledź, która sygnalizuje odwiedzanym witrynom, że nie chcesz, aby śledzono Twoją aktywność online. Śledzenie nie jest tym samym, co wykorzystywanie lub zbieranie informacji w związku ze stroną internetową. Do tych celów śledzenie odnosi się do zbierania danych osobowych od klientów, którzy korzystają lub odwiedzają stronę internetową lub usługę online, gdy przemieszczają się po różnych witrynach w miarę upływu czasu. Sposób, w jaki przeglądarki komunikują się z sygnałem Nie śledź, nie jest jeszcze jednolity. W rezultacie ta strona internetowa nie jest jeszcze skonfigurowana do interpretowania lub reagowania na sygnały Nie śledź przekazywane przez twoją przeglądarkę. Mimo to, jak opisano bardziej szczegółowo w niniejszych Zasadach, ograniczamy nasze wykorzystanie i gromadzenie danych osobowych.

Linki do innych stron

Nasza strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych, które nie są naszą własnością ani nie są przez nas kontrolowane. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności takich innych witryn internetowych lub stron trzecich. . Zachęcamy do bycia świadomym po opuszczeniu naszej Witryny i do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności każdej witryny internetowej, która może gromadzić Dane osobowe.

Bezpieczeństwo informacji

Zabezpieczamy informacje, które podajesz na serwerach komputerowych w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku, chronionym przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Utrzymujemy rozsądne zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją i ujawnianiem Danych Osobowych znajdujących się pod jego kontrolą i nadzorem. Nie można jednak zagwarantować transmisji danych przez Internet lub sieć bezprzewodową. Dlatego też, podczas gdy staramy się chronić Twoje Dane Osobowe, przyjmujesz do wiadomości, że (i) istnieją ograniczenia bezpieczeństwa i prywatności w Internecie, które są poza naszą kontrolą; (ii) bezpieczeństwo, integralność i prywatność wszelkich informacji i danych wymienianych między Tobą a naszą Witryną nie może być zagwarantowane; oraz (iii) wszelkie takie informacje i dane mogą być przeglądane lub naruszane podczas transportu przez stronę trzecią, pomimo najlepszych starań.

Naruszenie danych

W przypadku, gdy uświadomimy sobie, że bezpieczeństwo Witryny zostało naruszone lub że Dane osobowe użytkowników zostały ujawnione niepowiązanym stronom trzecim w wyniku działań zewnętrznych, w tym między innymi ataków bezpieczeństwa lub oszustw, zastrzegamy sobie prawo do podejmować odpowiednie środki, w tym, między innymi, dochodzenie i sprawozdawczość, a także powiadamianie i współpracę z organami ścigania. W przypadku naruszenia danych podejmiemy uzasadnione starania w celu powiadomienia dotkniętych osób, jeśli uważamy, że istnieje uzasadnione ryzyko szkody dla użytkownika w wyniku naruszenia lub jeśli prawo wymaga inaczej. Kiedy to zrobimy, opublikujemy powiadomienie na stronie internetowej.

Ujawnienie prawne

Ujawnimy wszelkie informacje, które zbieramy, wykorzystujemy lub otrzymujemy, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo, na przykład w celu zastosowania się do wezwania sądowego lub podobnego procesu prawnego, oraz gdy wierzymy w dobrej wierze, że ujawnienie jest konieczne w celu ochrony naszych praw, ochrony Twojego bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych, badać oszustwa lub odpowiadać na żądanie rządu.

Zmiany i poprawki

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki dotyczącej Witryny lub Usług w dowolnym momencie, ze skutkiem po opublikowaniu zaktualizowanej wersji niniejszej Polityki w Witrynie. Kiedy to zrobimy, zaktualizujemy zaktualizowaną datę na dole tej strony. Dalsze korzystanie z Witryny po takich zmianach oznacza zgodę na takie zmiany.

Akceptacja tej zasady

Potwierdzasz, że zapoznałeś się z niniejszą Polityką i zgadzasz się na wszystkie jej warunki. Korzystając z Witryny lub jej Usług, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych zasad. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie warunków niniejszej Polityki, nie jesteś upoważniony do korzystania z Witryny i jej Usług ani uzyskiwania do niej dostępu.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki, proszę skontaktuj się z nami.

Ten dokument był ostatnio aktualizowany 12 kwietnia 2021 r.